NZOZ VIAMED LUBLIN-3c

Świadczenia VIAMED Lublin:

Lekarze specjaliśći

 • Alergologia i Choroby Wewnętrzne

 • Neurologia

 • Ortopedia

 • Rehabilitacja i Medycyna Sportowa

 • Psychiatria

 • Psychiatria geriatryczna

Pomoc psychologiczna

 • psychoterapia skype nzoz pzp viamed lublin
 • opinie psychologiczne
 • terapia rodzin
 • terapia uzależnień

Zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów, zajmujących się zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka.

Naszym celem jest zdrowie osoby w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Bezpłatne

Świadczenia bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ obejmują pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla dorosłych. 

Dostępność świadczeń w kolejności zgłoszeń (rejestracja telefoniczna) w wymiarze kontraktu z NFZ.

 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia rozwojowe
 • uzależnienia
 • choroby psychiczne
 • reakcje na stres

Oferujemy świadczenia komercyjne.

Kontakt / Skype

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED Lublin
 
 ul. Szewska 6a,
20-086 Lublin
Rejestracja:
+48 81 506 58 58

Czynne:

Poniedziałek-Piątek
8:30 - 20:00
>
Świadczenia przez skype nzoz pzp viamed lublin
Prowadzenie Projektów Unijnych w siedzibie VIAMED
> Sławinkowska 120a, Lublin. 
 
 

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED, NIP 7121553612, REGON 060662183

Podmiot leczniczy wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba: Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120a. Przychodnie: Lublin, 20-086, ul. Szewska 6a/ Łęczna 21-010, ul. Obrońców Pokoju 7/ Opole Lubelskie 24-300, ul.Lubelska 37.

Adres strony internetowej: nzozlublin.viamedline.pl, adres poczty elektronicznej: pzpviamed@wp.pl, adres portalu: viamedline.pl