Kontakt/Skype

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED Lublin

 

Lublin, ul. Szewska 6a, 20-086
czynne: poniedziałek - piątek, 8:30 -20:00
telefon: +48 81 506 58 58 (landline)
 e-mail: pzpviamed@wp.pl

Dojazd Komunikacja miejską:
Przystanek na ul. Wodopojnej
Linie nr: 17, 6, 1, 39, 23, 22

Parking:
Informujemy iż Parking dla pacjentów NZOZ PZP VIAMED jest płatny.
1. Parking prywatny na ul. Wodopojnej (przed budynkiem IPN)
2. Parking prywatny na ul. Szewskiej (za budynkiem IPN)

Mapa dojazdu

Kontakt przez Skype

Pierwsza wizyta z wykorzystaniem Skype w NZOZ PZP VIAMED to trzy kroki: A. Rejestracja, B. Porada, C. Opłata.

(jeśli nie masz aktualnego oprogramowania Skype, bezpłatną wersję instalacyjną możesz pobrać np. stąd skype2)

 

A. REJESTRACJA

Uzgodnij telefonicznie z rejestracją (nr telefonii naziemnej +48 81 506 58 58; czynne od pon. do pt. w h. od 8.30 do 20.00) rodzaj i termin wizyty. Rejestracja poprosi Cię o dane do rachunku: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (a w przypadku wizyty lekarskiej - także nr PESEL). Otrzymasz kontaktowy nickname wybranej przez Ciebie osoby - psychologa lub lekarza.

B. PORADA

W ustalonym terminie zaloguj się do Skype i skontaktuj z wybranym psychologiem/lekarzem oczekującym pod otrzymanym nickname. W przypadku porady lekarskiej, będziemy prosili o potwierdzenie numeru PESEL poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu - to ważne dla poprawności recepty.

C. OPŁATA

Po zakończeniu rozmowy, dokonaj przelewu opłaty na konto VIAMED. Jeśli dokonujesz przelewu zza granicy, pamiętaj o wybraniu kwoty przelewu w polskich złotych. Rachunek wysyłamy do Ciebie pocztą lub e-mailem, wedle życzenia. Dokumenty związane z wizytą, czyli zaświadczenia lub recepty, przesyłamy bez dodatkowych kosztów.

 

Informacje dodatkowe

  • Dokumentacja lekarska prowadzona jest zgodnie z regulacjami Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
  • Jeśli mieszkasz za granicą i potrzebujesz leków - możesz otrzymać je pocztą. W krajach EU można też realizować wystawione przez nas recepty transgraniczne.
  • Podczas kolejnych wizyt, prosimy o dokonanie potwierdzenia opłaty najpóźniej na dobę przed terminem porady (wystarczy e-mail screen-u bankowego zlecenia przelewu).
  • Zwracamy opłaty za wizyty odwołane co najmniej na dobę przed terminem wizyty.

Konto do przelewów krajowych i zagranicznych

- numer dla przelewów krajowych (w BRE Bank)
13 1140 2004 0000 3802 7421 7767

- numer IBAN dla przelewów z zagranicy (w BRE Bank)
PL13 1140 2004 0000 3802 7421 7767

Pozostałe dane do przelewu:
- przelew na rzecz: NZOZ PZP VIAMED, J. Mirowska-Wieczorek, ul. Sławinkowska 120A, Lublin, Polska
- tytuł przelewu: należy podać, za co dokonywana jest wpłata

JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED, NIP 7121553612, REGON 060662183

Podmiot leczniczy wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Siedziba: Lublin 20-810, ul. Sławinkowska 120a. Przychodnie: Lublin, 20-086, ul. Szewska 6a/ Łęczna 21-010, ul. Obrońców Pokoju 7/ Opole Lubelskie 24-300, ul.Lubelska 37.

Adres strony internetowej: nzozlublin.viamedline.pl, adres poczty elektronicznej: pzpviamed@wp.pl, adres portalu: viamedline.pl