Poradnia alergologiczna

Choroby alergiczne należą do schorzeń przewlekłych. Jednak ich objawy można skuteczne leczyć i ochronić dobrą jakość życia. Leczenie astmy oskrzelowej, alergii pokarmowych, pokrzywek i innych alergii.

Piotr Kamiński, specjalista Alergolog, Pulmonolog i Chorób Wewnętrznych

Poradnia neurologiczna

Diagnoza i leczenie chorób układu nerwowego. Leczenie bólów kręgosłupa i innych zespołów  bólowych, migreny, omdlenia i zawroty głowy, padaczki, drżenia i ch. Parkinsona, otępienia i ch. Alzheimera, stany poudarowe.

Magdalena Kalinowska-Krasnowska, specjalista Neurolog

Poradnia ortopedyczna

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

Łukasz Zakościelny

Poradnia rehabilitacyjna

Specjalista Rehabilitacji Medycznej i Medycyny Sportowej

Sławomir Zaborek

Poradnia geriatryczno-psychiatryczna

Pacjent w starszym wieku potrzebuje zwykle ogólnolekarskiej konsultacji z uwzględnieniem interakcji między stosowanymi lekami, często we współpracy z opiekunem pacjenta. Leczenie zaburzeń pamięci i orientacji, zaburzeń zachowania i nastroju , zaburzeń urojeniowych, zespołów psychoorganicznych.  

Beata Krzewicka, specjalista Psychiatra

Poradnia psychiatryczna

Leczenie psychiatryczne pozwala  opanować dolegliwości lękowe, depresyjne, natręctwa, rozdrażnienie, zaburzenia snu, objawy psychotyczne w chorobach psychicznych. W chorobach psychicznych leczenie może być konieczne, zwykle jednak to pacjent decyduje czy skorzysta z porady.

Psychiatrzy:  Grażyna Bober-Opolska, Małgorzata Jabłońska, Beata Krzewicka, Monika Lekan, Magdalena Nikoniuk , Elżbieta Orzechowska, Beata Pałyska, Jerzy Wieczorek

Poradnia psychologiczna

Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia to psychologiczna metoda leczenia, mająca na celu uzyskanie korzystnej dla klienta zmiany w stanie psychicznym. Terapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna i integratywna.

Psychoterapeuci: Katarzyna Bielińska-Bartoszcze, Katarzyna Brzozowiec, Elżbieta Gleba, Ewa Jaworska-Bylica, Anna Nizioł-Waga, Monika Nosowska, Dorota Pyrgies, Agnieszka Rolińska, Beata Szulecka, Nella Tarkowska-Curyłło, Ewa Wądołowska, Małgorzata Wrona

Psycholog dzieci i młodzieży

Specjalistyczna diagnostyka i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży. Zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia rozwojowe specyficzne i całościowe /autyzm , asperger/. Konsultacje rodzinne.  Kwalifikacja do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i nauczania indywidualnego.

Psycholog dzieci i młodzieży Joanna Mirowska-Wieczorek

Testy i opinie psychologiczne

Testy badające inteligencję i dojrzałość społeczną dzieci i dorosłych, testy osobowościowe, psychoorganiczne, projekcyjne. Badania testowe i opinie psychologiczne dla potrzeb orzeczniczych /ZUS, niepełnosprawność, nauczanie indywidualne/. Testy pomocne przy wyborze szkoły dla dziecka.

Psychologowie i pedagodzy: Katarzyna Brzozowiec, Anna Nizioł-Waga

Terapia uzależnień

Nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Hazard. Inne uzależnienia. Porady dla Pacjentów i ich rodzin. Konsultacje diagnostyczne, terapia indywidualna, grupy terapeutyczne.

Terapeuci  uzależnień: Nella Tarkowska-Curyłło, Katarzyna Brzozowiec

Terapia par i rodzin

Terapeuta rodzinny koncentruje się na relacjach między uczestnikami terapii, dąży do poprawy komunikacji i odbudowania wzajemnej bliskości.  Czasem celem może być pokojowe rozstanie. Jednak wszyscy uczestnicy są traktowani tak samo. „Pacjentem” jest relacja, a nie konkretna osoba.

Terapeuta rodzin: Ewa Wądołowska, Elżbieta Gleba

Coaching osobisty, personalny, holistyczny

Coaching to pomoc trenera rozwoju osobistego. Jest to usługa coraz częściej wybierana przez osoby podejmujące wysiłek pracy nad sobą.  To droga identyfikacji osobistych celów i ich osiągania. Nie koncentruje się na objawach i ich poprawianiu, lecz na silnych stronach osoby i ich wykorzystywaniu do realizacji celów.

Coach: Anna Nizioł-Waga, Bartłomiej Gwiazda

Coaching wyboru szkoły i zawodu

Szkoła wymusza podjęcie decyzji o profilu dalszej nauki już w 8-mej klasie szkoły podstawowej. Możemy pomóc ósmoklasiście w podjęciu tej decyzji, poprzez psychologiczną diagnozę jego uzdolnień i cech osobowości oraz udział trenera rozwoju osobistego (coacha) w procesie wyboru. Analogiczny proces może być pomocny przy podejmowaniu decyzji o kierunku studiów lub zmianie zawodu. 

Coach: Anna Nizoł-Waga

Poradnia Diabetologiczna

Porady lekarskie w zakresie zapobiegania i leczenia cukrzycy.

Dr n. med. Anna Dyrka - pracownik Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Poradnia Endokrynologiczna

Diagnoza i leczenie: zaburzenia układu hormonalnego np. przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, jajników; zaburzenia wzrostu.

Dr n. med. Anna Dyrka - pracownik Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Poradnia Dietetyczna

Przygotowanie personalnego jadłospisu wspomagającego w odchudzaniu osób dorosłych, kobiet w ciąży, karmiących, dzieci a także dla osób borykających się z cukrzycą, hashimoto, chorobami nowotworowymi, układu krążenia i nietolerancją pokarmowej. 

Dietetyk  - mgr Agnieszka Kisielewicz