gbo1

Grażyna Bober-Opolska

lekarz, psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Z osobami chorymi psychicznie pracuję, zarówno w szpitalu, jak i w przychodniach, od ponad dwudziestu lat. Bardzo cieszy mnie fakt iż obecne podejście do pacjentów psychiatrycznych staje sie coraz bardziej elastyczne, podobnie jak do chorych w obrębie innych dziedzin medycyny. Leczenie jest dzieki temu znacznie skuteczniejesze niż dawniej. 

Celem mojej terapii jest przywrócenie pacjentom normalnego funkcjonowania. Dzieki wiedzy zawodowej, którą stale poszerzam, mogę towarzyszyć im w procesie zdrowienia. 

Czesto powtarzam za Thomasem Szaszem (anty-psychiatrą, co prawda...), że "życie nie stanowi problemu, który należy rozwiązać - życie należy przeżyć dzień po dniu, najlepiej jak potrafimy".

ewajaw1

Ewa Jaworska-Bylica

psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Ważniejsze kompetencje formalne:
- Psychologia Kliniczna w UAM w Poznaniu,
- 4-letnie podyplomowe studia "Szkoleniowa Grupowa Psychologia Analityczna" (Katedra Psychoterapii UJ),
- program Psychologii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestalt PSPP, Kraków (pod kierunkiem Jacka Pierzchały),
- szkolenie Terapii Neurolingwistycznego Programowania (Herman Mueller, Niemcy i Cristina Hall, USA),
- certyfikat terapeuty Society of Neurolinguistic Programming (Aptos, California, USA),
- dyplom Terapii Zachowań (Program Behawioralno-Poznawczy),
- szkolenie certyfikujące w zakresie Terapii Uzależnień Behawioralnych (uzależnienia od czynności: hazard, sexoholizm, etc.),
- certyfikat hipnoterapeuty (hipnoza Ericssonowska, hipnoza kliniczna - w Katedrze Psychoterapii UJ)
- szkolenie Terapii Zaburzeń Lekowych,
- szkolenie w zakresie Psychoanalizy Morenowskiej,
- staże w Oddziale Neurologii w Poznaniu, Oddziale Psychoz w Krakowie, Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz w Krakowie, w poradniach specjalistycznych,
- pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akadmii Medycznej we Wrocławiu,
- publikacje przedmiotowe
i inne.

eg1

Elżbieta Gleba

psycholog, psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Praca:
1988-2007 – Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin w Lublinie
od 2007 r. – pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

posiada certyfikat Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykształcenie
1987 – dyplom magistra psychologii z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie;
1988 –  3-miesięczny stażu szkoleniowy w Klinice Psychiatrii UM w zakresie psychoterapii;
1988-92 – szkolenia z zakresu analizy transakcyjnej (prowadzący to m.in. Rudiger Rogoll, Raymond Hostie);
1989-90 - kurs terapii rodzin zorganizowany przez Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie;
1991 r. - dwuetapowe szkolenie „Grupa Balinta” z prof. Stefanem Lederem w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
1992–93 - szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
1993-94 -Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie;
2004-05 - cykl szkoleń na temat „Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja marzeń sennych” prowadzonych przez dra Waldemara Dudka w oparciu o koncepcję Karola Gustawa Junga;
2006 – rozpoczęcie systematycznego szkolenia w zakresie psychodramy u dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie, kontynuowanego do chwili obecnej;
2007 - certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
2011 –uzyskanie certyfikatu muzykoterapeuty na zakończenie 3-letniego cyklu szkoleniowego u dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie.

Dla osób zainteresowanych również rozwojem duchowym lub integracją obu tych aspektów:
Od ok. 1995 r. – prowadzenie rozmów i konferencji dla uczestników rekolekcji ignacjańskich (Ćwiczeń Duchownych) w życiu codziennym oraz w domach rekolekcyjnych, a także sesji formacyjnych;
2000-2008 – prowadzenie warsztatów dla Księży i sióstr zakonnych zajmujących się formacją w swoich zgromadzeniach i seminariach. Miejsce: Centrum Formacji Duchowej OO. Salwatorianów w Krakowie.

Informacja dla klientów:
Każdy z nas staje wobec różnych życiowych wyzwań, które często mobilizują i zmuszają do wydobycia z siebie czegoś więcej. Próbujemy nie zrezygnować z ważnych pragnień, być wiernymi życiowym wyborom, ale nie w sposób sztywny, tylko taki, który daje nam poczucie wewnętrznej prawdy i pozwala stawać się bardziej sobą, znaleźć własny sposób i styl życia wartościowego i owocnego również dla innych. Bywają momenty trudne, gdy jest się o krok od utraty nadziei i sensu. Niekiedy musimy stwierdzić, że nie rozumiemy siebie i tego, co nas naprawdę wewnętrznie porusza. Bywamy rozczarowani innymi, sobą i światem. Proces dochodzenia do tego, o co chodzi i czego naprawdę chcemy, bywa naprawdę mozolny, a czasem towarzyszy mu też wewnętrzny ból i różne objawy.
Tym trudniejszy jest, jeżeli przechodzimy go samotnie. Ważne jest, gdy mamy kogoś, kto uważnie wysłucha, pomoże nazwać i zobaczyć to, co jest, przy kim spokojnie i uczciwie możemy spróbować odpowiedzieć na ważne dla nas pytania, szukając wspólnie drogi. Potrzebny jest tutaj czas i cierpliwość, a tym, co wyzwala, jest prawda…
Takie myśli przyświecały mi, gdy wybierałam drogę pracy z ludźmi. Sama we własnych poszukiwaniach ceniłam podejmowanie osobistych wyborów i decyzji, a także sytuacje i osoby, które mi na to pozwalały, nie narzucając niczego i pomagając powoli dojrzewać do zmian. Poszanowanie wolności i podmiotowości człowieka pozostaje dla mnie czymś ważnym. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby podjąć dialog na temat własnego życia z kimś, kto gotów jest służyć własnymi kompetencjami i doświadczeniem, by pomagać im rozumieć siebie i odkrywać ich własny kierunek.

kb1

Katarzyna Brzozowiec

psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, psycholog ds. transportu
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej Lublinie.

Ukończyłam czteroletnie Studia Podyplomowe z zakresu psychoterapii przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty w Collegium Medicum przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie "Psychologii Klinicznej" prowadzonej przez Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywam podczas pracy klinicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – Oddział Ogólnopsychiatryczny, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej, comiesięcznej superwizji.  Jako psycholog i psychoterapeuta specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi.

Po więcej informacji, kliknij TUTAJ

mkk1

Magda Kalinowska - Krasowska

Specjalista Neurolog, Dr N.M.
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Specjalista Neurolog

Doktor Nauk Medycznych

pk1

Piotr Kamiński

Specjalista Alergolog, Internista Chorób płuc
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Jest specjalistą-alergologiem, specjalistą chorób płuc i chorób wewnętrznych.
Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w terapii i w diagnostyce ambulatoryjnej oraz szpitalnej.

bkr1

Beata Krzewicka

Specjalista Psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Specjalizuje się, między innymi, w pracy z osobami w podeszłym wieku. W PZPViamed realizuje pomoc psychofarmakologiczną, porady psychiatryczne oraz porady psychiatryczno-geriatryczne.

mn1

Magdalena Nikoniuk

Specjalista Psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

W ramach VIAMED realizuje pomoc psychofarmakologiczną i porady psychiatryczne.

wzór-fotki napis

Katarzyna Bielińska- Bartoszcze

Psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie ...

bp1

Beata - Pałyska

Specjalista Psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Lekarz psychiatra, specjalista II stopnia. Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. W 1998 r. uzyskała II stopień specjalizacji z psychiatrii. Odbyła wiele kursów z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii i psychoterapii. Zdobyła szerokie doświadczenie w pracy lekarza psychiatry w Oddziałach Psychiatrycznych kilku szpitali. Od 18 lat pracuje w poradniach psychiatrycznych na terenie Lublina i woj. lubelskiego. Specjalizuje się w leczeniu nerwic, psychoz, depresji i  zaburzeń afektywnych. Zajmuje się również diagnostyką i terapią schorzeń psychicznych wieku podeszłego.

MonikaNosowska-VM++

Monika Nosowska

Psycholog, Psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Wkrótce opis..

jmw1

Joanna Mirowska - Wieczorek

psycholog kliniczny
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Jestem psychologiem (KUL), psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym (3,5 letnie szkolenie w Instytucie Psychiatrii  i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii UJ w Krakowie), specjalistą  interwencji kryzysowej oraz jednym z niewielu coachów kryzysowych (nr certyfikatu: 2/05/PTPT/2013), trenerem, absolwentką  Studium Psychoterapii  Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.  

Ukończyłam studia podyplomowe - Kompetencje Społeczne  i  Psychologiczne, obecnie studiuję Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Mam wieloletnie, różnorodne doświadczenie zawodowe - praca z osobami chorymi psychicznie, z problemami nerwicowymi, osobami  uzależnionymi, upośledzonymi umysłowo, starszymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Przez 18 lat byłam zatrudniona jako pracownik dydaktyczno-naukowy w Klinice Psychiatrii UM w Lublinie, a także jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy na oddziałach: nerwic i psychiatrycznym.

Przez 20 lat pracowałam jako biegły psycholog w Sądzie Metropolitalnym Lubelskim.

Od wielu lat jestem trenerem - przeprowadziłam setki  godzin szkoleń w projektach unijnych, w tym dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szkoliłam różne grupy zawodowe, m.in. nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów. Posiadam wieloletnie doświadczenie  w pracy na rzecz instytucji pomocowych (MOPR, OPS, DPS, SPZOL).   

Jestem  właścicielką NZOZ PZP VIAMED, współwłaścicielką VIAMED sc PRO SELF, właścicielką Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NOWA oraz pierwszych w Lublinie przedszkoli specjalnych, wyłącznie dla dzieci autystycznych - Przedszkole Specjalne Tajemniczy Ogród oraz Przedszkole Specjalne  Tajemniczy Ogród im. F. Hodgson Burnett.

Jako osoba wierząca jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, a od wielu lat także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

ml1

Monika Lekan

lekarz psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  W ramach prowadzonej przeze mnie Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej realizuję   świadczenia zdrowotne w tutejszej PZP jak również innych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa lubelskiego. Swoją wiedzę medyczną staram się poszerzać i aktualizować regularnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Moją największą pasją jest moja praca a wdzięczność okazywana mi przez pacjentów jest dla mnie ogromną satysfakcją i najlepszą nagrodą. Prywatnie jestem mamą Julii, mąż Leszek jest lekarzem radiologiem. Interesuję się podróżami, literaturą, malarstwem.

   W sposób szczególny zapraszam do siebie osoby, które z różnych przyczyn znalazły się na tzw. "życiowym zakręcie", które nie radzą sobie z tempem życia, czują się przeciążone nadmiarem obowiązków, które przestały odczuwać radość życia, czują się stale zmęczone, przygnębione, często reagują rozdrażnieniem, mają problemy z pamięcią i koncentracją, mają zaburzenia snu, myślą o śmierci. Każdy pacjent jest inny, ze swojej strony zapewniam, że każdy będzie potraktowany indywidualnie, z należnym mu szacunkiem, uwagą i zrozumieniem. W diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych opieram się na najnowszych standardach medycznych; decyzja o podjęciu odpowiedniej terapii zawsze podejmowana jest wspólnie z pacjentem. Naszym wspólnym celem jest jak najszybsze uzyskanie stanu równowagi psychicznej.

Serdecznie zapraszam.

ncur1

Nella Tarkowska - Curyło

psychoterapeuta, terapeuta uzależnień
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Pomagam osobom w kryzysie, przeżywającym konflikty wewnętrzne, trudności w realizacji siebie, osobom w depresji, poczuciu lęku i przedłużającym się stresie. Pracuje również z osobami z zaburzeniami osobowości i borykającymi się z problemem uzależnienia (substancje psychoaktywne i uzależnienia behawioralne) oraz z ich bliskimi, w tym z DDA.

W swojej pracy patrzę na człowieka całościowo – na każdy jego wymiar a rodzaj pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb osoby i jej trudności.

Pracę poddaję stałej superwizji.

Prowadzę

-psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw;

-terapię uzależnień

-pracę w oparciu o program PARPA „ograniczanie picia”

Ponadto:

-wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe

INFORMACJA DLA KLIENTA

Często w odkryciu rzeczy dla nas ważnych i właściwych pomaga drugi człowiek spotkany na drodze naszego życia. Czasem takiego człowieka nie ma lub jest przez nas niezauważony. Wówczas warto czerpać siłę od tych, którzy oprócz tego, że chcą, to są przygotowani zawodowo, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zrób więc coś, by dostrzec siłę w zmianie.

Zawodowo bliskie są mi słowa A. Kaplera: "Truizmem wydaje się być stwierdzenie, iż wybraliśmy zawód stawiający nam jedno z najpoważniejszych wymagań – ciągłej pracy nad samym sobą rozumianej jako praca wewnętrzna terapeuty – jako coś dużo więcej niż dbałość o podnoszenie jakości warsztatu zawodowego poprzez rozwój kompetencji merytorycznych czy doskonalenie w posługiwaniu się określonymi technikami”. W to właśnie wierzę - że praca z drugim człowiekiem to dużo więcej niż wiedza i wykorzystywane techniki, bo to też praca nad sobą, to przekonania, wartości i wiara w ludzi.

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii i pedagogiki oraz doradcą zawodowym. Psychoterapeutą - po ukończeniu całościowego czteroletniego Kursu Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, wpisaną na listę specjalistów PARPA.

Doświadczenie zawodowe i wiedzę w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej zdobyłam między innymi pracując kilka lat dla stowarzyszenia wspierającego funkcjonowanie psychiczne i społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin; pięć lat współpracując z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień; diagnozując i prowadząc terapię dzieci i adolescentów w międzynarodowym stowarzyszeniu działającym na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej; prowadząc warsztaty i szkolenia oraz jako koterapeuta (praca w kontakcie indywidualnym z pacjentem) w Instytucie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto wiedzę swoją poszerzam podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach:

Związane z psychoterapią i pomocą psychologiczną:

2018 Rozwój seksualny dzieci i młodzieży. Konsekwencje psychologiczne i pedagogiczne – Wiesław Sokoluk

2017 Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami – Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ”Aceptus”

2017 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania - Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ”Aceptus”

2016 Krótkoterminowa Terapia Par - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Terapii w Kielcach

2016 Program Ograniczania Picia – Państwowa Agencja Rozwiązywania Programów Alkoholowych

2016 Techniki relaksacji – Inkubator Rozwoju

2015 Jak pracować z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi – proces rola prowadzącego,

Gabinet Psychologiczny - Centrum Psychodynamiczne

2015 Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej – Competiva

2013 Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną - Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym „Misericordia”

2013 Praca z osobą uzależnioną – Psychoterapia uzależnień Psycoprofilaktyka

2013 Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne

2012 Warsztaty arteterapii – Iskra – edukacja, animacja, szkolenia

2011 Specyfika pracy kuratora sądowego z podopiecznym uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz z jego rodziną – NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku

2010 Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej

Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, Lublin

2006-2007 Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie studium uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych o charakterze treningu i edukacji konstruktywnych zachowań psychospołecznych,

2007 Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych - Warszawskie Centrum Psychoterapii ADESTE

2003 Szkolenie z zakresu stosowania metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego w Lublinie,

1999-2001 Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studium przygotowujące do prowadzenia grup socjoterapeutycznych

Związane z edukacją i pomocą psychospołeczną:

2018 Cykl szkoleń w ramach Projeku „Bliżej Rodziny” – „Szkolenie dla kadr systemu i wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (min.” Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”, „Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego”, i in.)

2016 Trening Zastępowania Agresji – wybrane elementy - Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym „Misericordia”

2016 Biblioterapia – Inkubator Rozwoju

2015 Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny – Centrum Metody Krakowskiej

2014 Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym „Misericordia”

2012 Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” - metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson - w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów

2007 Szkoła dla rodziców i wychowawców - szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych - Edukator, (Nr 12/2007),

2007 Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem? - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (nr 884/07)

2003 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń

2003 Wygaszanie zachowań agresywnych, Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń

Związane z doradztwem zawodowym i szkoleniami:

2010 Zarządzanie i komunikowanie społeczne - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

2010 Negocjacje – szkolenie e-learningowe – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2007 - 2008 Cykl szkoleń Profesjonalista Rynku Pracy (zarządzanie, przywództwo i coaching, analiza klienta pod kątem zatrudnienia, umiejętności interpersonalne w miejscu pracy) – INCENTI -Asseco Business Solutions SA,

2004 Orientacja zawodowa w gimnazjum - Specjalistyczna Poradnia Zawodowa

2003-2004 Doradca Zawodowy - Kwalifikacyjne (nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005) trzy semestralne Studia Podyplomowe

UC

A.Kisielewicz_1

mgr Agnieszka Kisielewicz

dietetyk
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 Moja przygoda z dietetyką rozpoczęła się z zainteresowania zdrowym odżywianiem kilka lat temu, z biegiem czasu, pasja przerodziła się w zawód. Jako dietetyk kliniczny pomagam w najrozmaitszych problemach żywieniowych i zdrowotnych. Dziś każdy pacjent jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Moja wrażliwość na chorobę pacjentów, przyjazne nastawienie, mocne wsparcie przekłada się na indywidualne podejście oraz chęć niesienia pomocy w każdej dolegliwości dietozależnej. Przygotowuję personalny jadłospis wspomagający w odchudzaniu osób dorosłych, kobiet w ciąży, karmiących, dzieci a także dla osób borykających się z cukrzycą, hashimoto, chorobami nowotworowymi, układu krążenia i nietolerancją pokarmowej. Największym moim priorytetem jest dbałość o zdrowie pacjentów, podnoszenie świadomości, oraz dobór właściwej diety która, ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez czynną współpracę ze środowiskiem medycznym a także uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach branżowych. Posiadam dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk, kod zawodu 322001, który uzyskałam w Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademia Dietetyki.

dp1

Dorota Pyrgies

psycholog, psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Realizuję: pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną, porady i konsultacje dla rodziców w problemach wychowawczych z dziećmi, a także terapię grupową.

AnnaNiziolWaga

Anna Nizioł - Waga

psychoterapeuta, coach
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Diagnoza potencjału zawodowego.

Odzyskaj MOC do działania.

Witaj!

Mam na imię Anna i jestem trenerem kompetencji psychospołecznych, coachem, doradcą personalnym, psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Szkolę się również w Analizie Transakcyjnej.

Wspieram moich Klientów we wszechstronnym, pełnym, zrównoważonym samodoskonaleniu się i realizowaniu zawodowym i osobistym.

Identyfikuję się z poglądem, że każdy z nas posiada zasoby do znalezienia rozwiązania swoich trudności i przezwyciężenia ich, a jedynie w danej chwili, z różnych powodów, nie może  ich dostrzec i uruchomić. Z Klientami pracujemy nad poszerzeniem widzenia możliwości i podjęciem działania do zrealizowania celu.

Moje działania koncentrują się wokół potencjału Klienta.

Prowadzę diagnozę potencjału zawodowego oraz coaching zawodowy, a pracuję z młodzieżą, młodszymi dorosłymi oraz dojrzałymi dorosłymi.

Często słyszę:

   nie wiem co robić po maturze (studiach)

   nie wiem do czego się nadaję

   wiem, co chcę robić, ale wszyscy mówią mi, żebym wybrał jednak X, bo to „dobry zawód”, ale ja w ogóle tego nie czuję…

   bo trzeba coś wybrać

   bo w klasie maturalnej większość wybrała prawo

   mnie co prawda zawsze ciekawiła architektura krajobrazu, ale mówili, że chleba z tego nie będzie

   bo wtedy „takie były czasy”

   bo wszyscy w rodzinie mówili „zostań lekarzem”

   czy się jeszcze do czegoś nadaję?

   czy w tym wieku to ja jeszcze mogę mieć jakąś pasję?

   teraz czas należy do młodych, nas starych nikt nie chce

   kiedyś to byłem dobry w tym i w tym, a dziś?

   na co komu taki piernik jak ja?

Jeśli powyższe jest Ci bliskie, a sam szukasz swojej zawodowej drogi, to zapraszam Cię na pierwszą bezpłatną konsultację - kwalifikację do diagnozy. Potem zdecydujesz czy chcesz odkryć swój potencjał na nowo.

Podczas konsultacji - kwalifikacji do diagnozy potencjału zawodowego, dowiesz się w jaki sposób możemy pracować,  jakie cele zakładamy, jak często się widzimy i jaki jest koszt pracy. A dalej odkryjesz co jest Twoim zasobem (potencjałem), ale też co Cię powstrzymuje od działania.

Spotkania z Klientami mają za cel inspirację do dostrzegania swoich możliwości.

Ponadto pracuję w obszarze:

  • wsparcia w rozwoju (coaching holistyczny)
  • psychoprofilaktyki (poziom edukacyjny)
  • pomocy psychologicznej (kryzysy i trudności życiowe)
  • psychologii organizacji i zarządzania (szkolenia dla biznesu i doradztwo personalne)
  • psychoterapii psychodynamicznej

Zapraszam Cię.

Do zobaczenia.

agr1

Agnieszka Rolińska

psycholog, psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Psycholog, psychoterapeuta, dr n. med.

Wyształcenie:
- ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
- ukończyłam 4-letni kurs psychoterapii w Collegium Medicum UJ, akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
- odbyłam liczne szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii, poświęcone m.in. terapii zaburzeń lękowych, umiejętnościom terapeutycznym w oparciu o założenia analizy transakcyjnej, radzeniu sobie ze stresem i in.,

- uczestniczyłam w szkoleniach: "Techniki wyobrażeniowe i behawioralne w TPB" oraz "Nadmierna złość - problem wielu zaburzeń", rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej,

- od 2016 posiadam stopień doktora nauk medycznych.

Doświadczenie zawodowe.

Odbyłam staż w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie oraz roczne praktyki w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie.
Pracowałam jako psycholog na Oddziale Patologii Ciąży w SPSK nr 1 w Lublinie.
Prowadziłam szkolenia dla ratowników medycznych i pielęgniarek z zakresu umiejętności psychologicznym w kontakcie z osobą poszkodowaną, pacjentem geriatrycznym. 

Od kilku lat zajmuję się psychoterapią i udzielam konsultacji psychologicznych w poradni Viamed.

Zainteresowania zawodowe: psychoterapia w nurcie psychodynamicznym osób dorosłych i młodzieży; terapia dorosłych dzieci alkoholików (DDA); zaburzenia i problemy psychoseksualne kobiet; radzenie sobie z negatywnymi emocjami i odzyskiwanie równowagi psychicznej w sytuacji kryzysów w życiu (np. trudności z adaptacją do nagłych zmian w życiu, poczucie odrzucenia przez innych); psychoedukacja w zakresie relacji rodzic-dziecko i trudności wychowawczych, terapia zaburzeń lekowych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

19.Beata Szulecka

Beata Szulecka

psycholog kliniczny
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Opis dodamy..

ew1

Elżbieta Wądołowska

psycholog, terapeuta rodziny
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Psycholog, terapeuta rodzinny.

Ukończyłam studia magisterskie w zakresie psychologii na UMCS.
Następnie:
- Studium Życia rodzinnego,
- Szkolenie Praktycznych Umiejętności Pracy Psychologicznej i Terapię Dziecka w Rodzinie (Polski Instytut Erickssonowski),
- 2,5-letnie Podyplomowe Szkolenie Systemowej Terapii Rodzin,
- 2-letnie Podyplomowe Szkolenie Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowane przez (Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii UJ w Krakowie).
- Staż kliniczny w Ambulatorium Terapii Rodzin przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie a także przy Katedrze Psychoterapii UJ Colegium Medicum w Krakowie.
Ponadto kursy i konferencje dotyczące problematyki dzieci i młodzieży (agresja, ADHD, zaburzenia lękowe, dysleksja, jak również: tramy, przemocy, stresu, rozwiązywania konfliktów, asertywności).

Posiadam certyfikat realizatora Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz prowadzę warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych. Uczestniczyłam także w realizacji programów dedykowanych samotnym matkom i kobietom bezrobotnym.
Obecnie koncentruję się na dynamice życia rodzinnego, małżeńskiego i problemach rozwojowych dzieci i młodzi i młodzieży pracując w paradygmacie systemowym. Pracę swoją poddaję systematycznej superwizji certyfikowanemu inspektorowi PTP.

BartlomiejGwiazda+++VM

Bartłomiej Gwiazda

Trener personalny, Coach
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Opis dodamy..

yw1

Jerzy Wieczorek

lek. psychiatra i psycholog
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Lekarz psychiatra, psycholog.

Doświadczenie zawodowe.

Specjalizacja z psychiatrii I st. 1996 r. Kierunkowe kursy specjalizacyjne: terapia rodzin, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, szkoła trenerów, akademia coachingu. Praca: asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie (1989-1996), terapeuta rodzinny w Wielospecjalistycznej Poradni Terapii Rodzin w Lublinie (1994-2006), lekarz psychiatra w specjalistycznych poradniach w Lublinie, Łęcznej, Puławach i Lubartowie. Od 2004 indywidualna praktyka lekarska. Laur Pacjenta w woj. lubelskim w 2013 i 2014 roku.

Zaproszenie dla Pacjenta.

Zdarza się, że Pacjenci życzliwie mnie pożałują. Jak pan daje radę cały dzień rozmawiać o smutkach? Odpowiadam, że rozmawiam także o radościach. Biologiczne metody leczenia, którymi dysponuje współczesna psychiatria, są bezpieczne i skuteczne. Poprawiają nastrój, sen, odporność na stres, pomagają radzić sobie z lękiem, rozdrażnieniem, natręctwami, uzależnieniem. Pacjenci często doświadczają poprawy i opowiadają o swoich sukcesach i poprawie zdrowia. O zdanych egzaminach, lepszych relacjach z bliskimi, o radzeniu sobie w sytuacjach publicznych, o powrocie do ról zawodowych i rodzinnych. Gdy słyszę "moje dzieci mówią, ze znowu się uśmiecham jak kiedyś", to wiem, że świat znowu stał się odrobinę szczęśliwszy. Leki poprawiają dostęp do własnych zasobów, pomagają być sobą. Usprawniają pracę systemu nerwowego. Działają biologicznie, są więc ofertą dla tych, którzy doceniają potrzebę dbania o swój organizm i jego potrzeby. 

Po więcej informacji, kliknij TUTAJ

aozga1

Anna Wiszniewska

pracownik administracji
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Pracownik administracyjny PZP Viamed.

Ukończyła kierunek Zdrowie Publiczne, specjalność elektroradiologia na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie kontynuuje studia na kierunku Zdrowie Publiczne w EUST w Radomiu.

Emilia Radomska-Dyczko+++VM

Emilia Radomska - Dyczko

pracownik administracji
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

eprz1

Emanuela Przyczyna

pracownik administracji
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Pracownik administracyjny PZPViamed.

Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz europeistykę na UMCS, a także prawo pracy i ubezpieczeń spolecznych WSPA.

Pracuje w administracji biznesowej od 2006.

Anna Madej+++VM

Anna Madej

pracownik administracji
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

 

Wkrótce opis..

Anna Dyzma+++VM

Anna Dyzma

pracownik administracji
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

wzór-fotki napis

Wioletta Firlej - Wojtalewicz

psycholog
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej (m. in. diagnostyki i terapii zaburzeń depresyjnych, szkolenie z psychoonkologii, szkolenie w zakresie stosowania Procedury Przedłużonej Ekspozycji z elementami psychotraumatologii). Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie.
Specjalizuję się głównie w pracy z osobami dorosłymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej u osób z uszkodzeniami mózgu (po przebytych udarach, urazach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi – diagnostyka w kierunku chorób otępiennych, po operacjach neurochirurgicznych). Pracuję także z osobami, które doświadczają trudności natury psychicznej, znajdują się w sytuacji kryzysu życiowego, po przebytych zdarzeniach stresujących, traumatycznych, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi.

wzór-fotki napis

Dr n. med.Sebastian Sojczuk

psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Jestem lekarzem psychiatrą, na codzień pracuję zarówno w szpitalu, jak i poradni zdrowia psychicznego. Staram się nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy, doświadczenia, kompetencji zawodowych. Moi pacjenci zawsze otrzymają fachową poradę. W czasie wizyty gwarantuję życzliwość,odpowiednią atmosferę, zrozumienie oraz pomoc.

Zajmuję się leczeniem:
depresja
schizofrenia
nerwica
choroba afektywna dwubiegunowa
zaburzenia lękowe
zaburzenia osobowości
zaburzenia emocjonalne
zaburzenia psychiczne
psychoza
bezsenność

Natalia Maciejewska

Natalia Maciejewska

psycholog
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku psychologia. Ukończyłam również studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie terapii pedagogicznej. Uczestniczyłam w 2,5 letnim szkoleniu „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”, które organizowane było przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie jestem uczestnikiem czwartego roku całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii zintegrowanej (podejście systemowo- psychodynamiczne) organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków, które atestowane jest przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Magdalena Mitek

Magdalena Mitek FMM

psychoterapeuta stażysta; psychoterapia indywidualna i pomoc psychologiczna
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Jestem pedagogiem – ukończyłam pedagogikę rewalidacyjną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.

W swoich spotkaniach z pacjentami wprowadzam podejście terapeutyczne integrujące wszystkie wymiary osoby ludzkiej (psychiczny, cielesny i duchowy).

 

Zapraszam szczególnie osoby, które:

- doświadczają trudności w relacjach

- zmagają się z kryzysami, niepewnością, brakiem poczucia sensu

- doświadczają lęku, smutku czy poczucia pustki

- chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie i odnaleźć nowe drogi rozwoju.

 

Pierwsza wizyta wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Wizyta trwa 50 minut.

 

 

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.

wzór-fotki napis

lek. med. Łukasz Zakościelny

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Sławomir Zaborek

Lekarz rehabilitant
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

lek. med. Joanna Tomaka

lekarz psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

lek. med. Piotr Ziemecki

lekarz psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Katarzyna Bazan

psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Justyna Kwiatkowska

psycholog kliniczny
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Małgorzata Kasprowicz

psycholog kliniczny
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Marlena Jaworska

psycholog kliniczny
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie ...

wzór-fotki napis

Halina Maciejewska

psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Dr n. med. Anna Dyrka

endokrynolog
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

wzór-fotki napis

Dr n. med. Piotr Jankowski

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie ...