( i wizyty komercyjne )
Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego Pacjenta poprzez słowny kontakt i nawiązanie relacji, bez korzystania z leków. Psychoterapia i leczenie psychiatryczne są często stosowane równolegle, ponieważ uzupełniają się wzajemnie. Są różne metody psychoterapii: psychodynamiczna (analizuje przeszłość Pacjenta), humanistyczna i gestalt (ma na celu rozwój Pacjenta), poznawczo-behawioralna (pomaga w osiąganiu celów), integratywna (łączy różne metody zależnie od potrzeb Pacjenta), logoterapia (nastawiona na sens życia) więcej
Psychoterapia dla osób dorosłych, bez skierowania, bez rejonizacji.
Wizyty dostępne telefonicznie, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.
Skype, whats-up, …, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.
Katarzyna Bazan - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 170zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2003,psychologia/specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej /2017/Laboratorium Psychoedukacji, Instytut treningu i psychoterapii/2014, psychoterapia/ więcej
Katarzyna Bielińska-Bartoszcze - psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży. Wizyta NFZ lub 150zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje w nurcie psychodynamicznym… więcej

Agnieszka Daras-Choina - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /20011, psychologia/. Szkoła Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie /w toku/.

Elżbieta Gleba - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Wizyta NFZ lub 150zł.

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Terapeuta Rodzin PTP /2007/. Szkoła Muzykoterapii dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie /2011/.  Pracuje nurci integratywnym… więcej

Marlena Jaworska - psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży. Wizyta NFZ lub 150zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2007, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego oraz Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży /w toku/. Pracuje metodą …więcej
Ewa Jaworska-Bylica - psychoterapeuta. Wizyta 150zł
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział nauk Społecznych, Psychologia Kliniczna /1988/. Szkoła psychoterapii Gestalt /1994/. Pracuje metodą psychodynamiczną. więcej
Mariola Kochanowicz-Giftakis - psychoterapeuta. Wizyta 150 zł

 Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/1997, psychologia/ centrum szkolenia i psychoterapii GESTALT/ 2018/ szkolenie w terapii osób z zaburzeniami odżywiania  w Instytucie Behawiorystyki Kliniki Psychiatrycznej w Atenach/ szkolenie w zakresie terapii traumy metodą EMDR (Terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych)  i metodą CRM w Institute for Trauma Treatment
w Atenach/2012/.

Justyna Kwiatkowska - psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży. Wizyta NFZ lub 150zł
Wydział Nauk Społecznych KUL /2004, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum UJ /2010/. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT Warszawa /2018/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje metodą psychodynamiczną… więcej
Ewelina Lenart - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; Wizyta NFZ lub 150zł
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/2019, psychologia/Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/2020/Krakowskie Centrum Psychodynamiczne/w toku/… więcej
Halina Maciejewska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1983, psychologia/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /1999/. Terapeuta Rodzin PTP /2001/. Pracuje metodą.. więcej
Joanna Mirowska-Wieczorek - psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Wizyta NFZ lub 150zł.
Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich… więcej
Natalia Multańska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2012, sekcja psychologii/. Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2016, terapia pedagogiczna/. Szkoła Psychoterapii /…/ /2020/. Pracuje metodą… więcej
Magdalena Mitek - pedagog psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 150zł

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie /2005, pedagogika/. Szkoła Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich /2019/. Pracuje w nurcie integratywnym … więcej

Agnieszka Rolińska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 150zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2009, psychologia/.  Wydział Nauk Społecznych KUL /2011, psychologia kliniczna/. Doktor Nauk Humanistycznych /…/. Szkoła psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza CM UJ w Krakowie /2015/. Pracuje metodą psychodynamiczną z terapią poznawczo-behawioralną i terapią skoncentrowaną  na rozważaniach… więcej
Monika Nosowska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2003, sekcja Psychologii/. Doktor nauk Humanistycznych /2007/.  Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie /2010/. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej /2016/. Pracuje metodą integratywną… więcej
Karolina Wróbel-Kudyba - psycholog. Wizyta 150zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2021, psychologia/. Centrum Terapii Poznawczej i Schematu „INTEREGO” /w toku, psychoterapia  poznawczo-behawioralna/. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie /,przygotowanie pedagogiczne/. 

Nella Tarkowska–Curyło - Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Wizyta NFZ lub indywidualna 150zł lub rodzinna / par 200zł

Poza prywatną praktyką pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym.

 

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS kierunek pedagogika
 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI kierunek psychologia
 • 4 letnia Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2 letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie -Certyfikowany specjalista terapii uzależnień nr 1757
 • 2 letnie Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej w Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne-Doradztwo Zawodowe- tytuł zawodowy nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005
 • 2 letnie Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Uniwersytetu Warszawskiego,  (1999 – 2001),
 • Roczny kurs Psychosomatyka w ujęciu analitycznym IPHS
 • Terapia dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym” Ośrodek Psychoedukacji Psychoanalitycznej w Warszawie
 • Psychoterapia rodzin”  Polski Instytut Ericksonowski
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych – Edukator, (Nr 12/2007),
 • Szkolenia: Zaburzenia odżywiania, Praca z żałobą, Zaburzenia osobowości, Praca ze snem,
 • oraz Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, -samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, Techniki relaksacji, Praca z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej, Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną, Psychoterapia uzależnień Psychoprofilaktyka, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Program Ograniczania Picia, Warsztaty arteterapii, Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej, Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych, Stosowanie metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Cykl szkoleń w ramach Projektu „Bliżej Rodziny” , Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”, „Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego” i inne, Trening Zastępowania Agresji, Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” – metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń, Wygaszanie zachowań agresywnych,

Formy pomocy:

 • Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (krótko – i długoterminowa)
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Psychoterapia uzależnień
 • Konsultacje i pomoc pedagogiczna

 

Prowadzę psychoterapię osób, które:

 

 • doświadczają problemów w relacjach
 • cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, nie akceptują siebie, brak im pewności siebie
 • są zainteresowane rozwojem osobistym
 • są niezadowolone z jakości swojego życia, funkcjonowania
 • nie radzą sobie ze stresem
 • przeżywają kryzys psychologiczny (rozpad związku, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp)
 • cierpią z powodu zaburzeń: depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, odżywiania
 • mają trudności emocjonalne (obniżony nastrój, lęk, wahania nastroju, tłumią emocje)
 • doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej lub innego rodzaju nadużyć

 

Pracuję w podejściu integracyjnym, którego podstawą jest psychoterapia psychodynamiczna. W pracy korzystam również z innych podejść (m.in. poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, eriksonowskiego) aby dobrać strategie do danej osoby i zgłaszanego problemu. Moja praca podlega superwizji.

Piotr Szczukiewicz - psycholog, psychoteraputa. Wizyta 150zł. 160zł; wizyta rodzinna / par 200zł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej /psychologia/. Doktor nauk humanistycznych. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Szkoła Logoterapii V.E. Frankla /KUL/. Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin /Laboratorium Psychoedukacji/.Pracuje metodą logo terapii V. Frankla… więcej
Beata Szulecka - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 150zł
Wydział Nauk Społecznych KUL /1986, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielllońskiego w Krakowie /2007/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Pracuje metodą integracyjną… więcej
Elżbieta Wądołowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Wizyta NFZ lub indywidualna 150zł lub rodzinna / par 180zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1983, psychologia/. Podyplomowa Szkoła Psychoterapii /2012/. Podyplomowe szkolenie Systemowa Terapia Rodzin /2007/. Pracuje metodą psychodynamiczną… więcej
Barbara Wieczorek - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 150zł.
Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.  Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną… więcej
Marcin Wilman -psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji NFZ lub 150 zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/2018,psychologia/całościowe szkolenie podyplomowe z zakresu Psychoterapii „Podejście systemowo-psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana”/w toku/…. więcej

Ewelina Lenart -– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; Wizyta NFZ lub 150zł
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/2019, psychologia/Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/2020/Krakowskie Centrum Psychodynamiczne/w toku/… więcej
( i wizyty komercyjne)
Opinie psychologiczne na potrzeby orzecznicze dla ZUS i zespołów orzekających niepełnosprawność. Możliwość testowej oceny swojego potencjału oraz silnych i słabszych stron /pomocne przy wyborze szkoły lub zawodu/. Wykonujemy testy badające iloraz inteligencji, testy osobowościowe, testy psychoorganiczne. więcej

Diagnoza psychologiczna dorosłych, bez skierowania, bez rejonizacji.

Wioleta Firlej-Wojtalewicz - psycholog kliniczny. Wizyta NFZ lub 150zł; Testy od 550zł
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2008, psychologia/. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, diagnoza i terapia neuropsychologiczna/. Psycholog kliniczny /w toku/. więcej
(wizyty komercyjne )
Lubelskie Centrum Logoterapii, założone w 2020 roku przez doktora nauk humanistycznych Piotra Szczukiewicza,  jest ośrodkiem naukowym i terapeutycznym współpracującym z Instytutem Viktora Frankla w Wiedniu i Krakowskim Instytutem Logoterapii. Austriak V. Frankl był więźniem obozów koncentracyjnych. Uznał, że swoje przetrwanie zawdzięcza sile duchowej, której nie uwzględnił w swoich pracach „ojciec psychoterapii” Zygmunt Freud. Opracował własna metodę psychoterapii, której fundamentem jest odpowiedź osoby na pytanie o sens życia. więcej
Dr Piotr Szczukiewicz - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 160/200zł.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej /psychologia/. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Szkoła Logoterapii V.E. Frankla /KUL/, Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin /Laboratorium Psychoedukacji. więcej
(wizyty komercyjne )
Terapia  psychologiczna dla osób nadużywających  alkohol i podejmujących decyzję o jego odstawieniu. Alkohol,  a także inne substancje psychoaktywne , bywają na początku sposobem  na „znieczulenie” smutku lub lęku.  Oczywiście szybko okazuje się, ze alkohol nie jest rozwiązaniem problemu tylko dodatkowym problemem.  Terapia pomaga utrzymać abstynencję,  a także pomaga radzić sobie z problemami, które pozostają po odzyskaniu trzeźwości. więcej
Wizyty dostępne telefonicznie, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.
Skype, whats-up, …, dla Pacjentów w Posce i za granicą.
Nella Tarkowska – Curyło - Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnieńWizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Poza prywatną praktyką pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym.

 

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS kierunek pedagogika
 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI kierunek psychologia
 • 4 letnia Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2 letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie -Certyfikowany specjalista terapii uzależnień nr 1757
 • 2 letnie Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej w Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne-Doradztwo Zawodowe- tytuł zawodowy nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005
 • 2 letnie Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Uniwersytetu Warszawskiego,  (1999 – 2001),
 • Roczny kurs Psychosomatyka w ujęciu analitycznym IPHS
 • Terapia dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym” Ośrodek Psychoedukacji Psychoanalitycznej w Warszawie
 • Psychoterapia rodzin”  Polski Instytut Ericksonowski
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych – Edukator, (Nr 12/2007),
 • Szkolenia: Zaburzenia odżywiania, Praca z żałobą, Zaburzenia osobowości, Praca ze snem,
 • oraz Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, -samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, Techniki relaksacji, Praca z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej, Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną, Psychoterapia uzależnień Psychoprofilaktyka, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Program Ograniczania Picia, Warsztaty arteterapii, Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej, Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych, Stosowanie metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Cykl szkoleń w ramach Projektu „Bliżej Rodziny” , Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”, „Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego” i inne, Trening Zastępowania Agresji, Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” – metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń, Wygaszanie zachowań agresywnych,

Formy pomocy:

 • Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (krótko – i długoterminowa)
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Psychoterapia uzależnień
 • Konsultacje i pomoc pedagogiczna

 

Prowadzę psychoterapię osób, które:

 

 • doświadczają problemów w relacjach
 • cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, nie akceptują siebie, brak im pewności siebie
 • są zainteresowane rozwojem osobistym
 • są niezadowolone z jakości swojego życia, funkcjonowania
 • nie radzą sobie ze stresem
 • przeżywają kryzys psychologiczny (rozpad związku, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp)
 • cierpią z powodu zaburzeń: depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, odżywiania
 • mają trudności emocjonalne (obniżony nastrój, lęk, wahania nastroju, tłumią emocje)
 • doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej lub innego rodzaju nadużyć

 

Pracuję w podejściu integracyjnym, którego podstawą jest psychoterapia psychodynamiczna. W pracy korzystam również z innych podejść (m.in. poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, eriksonowskiego) aby dobrać strategie do danej osoby i zgłaszanego problemu. Moja praca podlega superwizji

(wizyty komercyjne)
Lubelskie Centrum Uzależnień Elektronicznych jest ośrodkiem diagnostycznym i terapeutycznym założonym w 2021 roku przez profesora dra hab. Zbigniewa Tarkowskiego. Oryginalny, opracowany przez Profesora Tarkowskiego autorski program terapeutyczny jest odpowiedzią na „tyranię elektronicznych ekranów”, które pozornie pomagając i chroniąc przed realnym światem przejmują kontrolę nad życiem człowieka, blokując osobisty rozwój i niszcząc relacje z bliskimi. Celem terapii jest pokonanie uzależnienia od komórki, tabletu i internetu, aby odzyskać dostęp do swoich zasobów i zadowolenie z realnego życia. więcej
Profesor Zbigniew Tarkowski - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Wizyta 180zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł profesora uzyskany w 2006 roku. Pracownik naukowy Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu medycznego w Lublinie. więcej
(wizyty komercyjne)
Terapia rodzinna skupia się na komunikacji między członkami rodziny. Można powiedzieć ,że pacjentem na terapii rodzinnej jest relacja miedzy uczestnikami. Nikt nie pełni roli „bardziej chorego”. Celem jest poprawa relacji w rodzinne, odbudowanie bliskości. Zdarza się także, że zgłaszający się na terapię potrzebują pomocy w pokojowym rozstawaniu się. więcej
Elżbieta Wądołowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Wizyta 200zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1983, psychologia/. Podyplomowa Szkoła Psychoterapii /2012/. Podyplomowe szkolenie Systemowa Terapia Rodzin /2007/. więcej
(wizyty komercyjne)
Celem terapii grupowej nie jest „zdrowie grupy”, celem jest zdrowie każdego z uczestników. Cel jest więc analogiczny jak w psychoterapii indywidualnej, inna jest tylko metoda. Indywidualna praca terapeutyczna każdego uczestnika odbywa się w obecności pozostałych.  Daje to możliwość udzielania sobie nawzajem wsparcia i wymiany informacji. Uruchamia dynamikę grupy która dodaje energii do terapeutycznej osobistej zmiany.  Czas spotkania grupowego ok. 120min. więcej
Ewelina Jemioł - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta grypowy. Udział w grupie 90zł. Rejestracja telefoniczna
Notka biograficzna. więcej
(wizyty komercyjne)
Czasem wyważamy drzwi, które są już otwarte. Testujemy rozwiązania metodą prób i błędów, zamiast najpierw sprawdzić doświadczenia innych, aby być mądrym „przed szkodą” i znaleźć rozwiązanie szybciej i mniejszym kosztem. Zapraszamy posłuchać jak to zrobić na prowadzone przez Profesora Zbigniewa  Tarkowskiego tematyczne zajęcia psychoedukacyjne.  Proponujemy trzy tematy zajęć: radzenie sobie z uzależnieniem elektronicznym  dziecka, radzenie sobie z zaburzeniami zachowania dziecka /udział całej rodziny 90pln/, oraz relacja ojciec-syn /tylko ojcowie i synowie, udział 90pln/. więcej
Profesor Zbigniew Tarkowski - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Rejestracja telefoniczna
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł profesora uzyskany w 2006 roku. Pracownik naukowy Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu medycznego w Lublinie. więcej
Poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży powołane zostały reformą systemu opieki zdrowia psychicznego w 2020 roku. Pomoc poradni obejmuje Pacjenta i jego rodzinę. Poradnia współpracuje w razie potrzeby ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej lub innymi instytucjami. Zapraszamy do naszych przychodni w Lublinie, Lubartowie, Łęcznej lub w Opolu Lubelskim. Rejestrując się wybieramy lokalizację według miejsca zamieszkania. Pacjent przed 18-tym rokiem życia Pacjent rejestrowany jest w poradni przez opiekuna prawnego, po 16-tym roku życia potrzebna jest także Jego zgoda. więcej

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży do 21-go roku życia, bez skierowania i bez rejonizacji.

Katarzyna Bielińska-Bartoszcze- pedagog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. więcej
Natalia Jach-Salamon - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł
Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS /2012, psycholog/. Doktor nauk społecznych /UMCS, psychologia/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży w toku, od 2020 roku. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zab. rozwojowymi, WSEI /2013-2015/. więcej
Marlena Jaworska - pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Wizyta 150zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS /2007, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. A. Cechnickiego /w toku/. Specjalizacja w psychoterapii dzieci i młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym więcej

Natalia Ksiądz-Gołębiowska - psycholog. Wizyta 150zł
Wydział Nauk Społecznych KUL /2014, psychologia/. Studia doktoranckie w Katedrze Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. Akademia Psychoterapii INTEREGO /w toku, psychoterapia poznawczo-behawioralna/.  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie /2016, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/. więcej
Joanna Mirowska-Wieczorek - psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Wizyta 150zł
Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. więcej
Natalia Myjak - psycholog. Wizyta 150zł

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2019, psychologia/. Wydział Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie /2021, Przygotowanie Pedagogiczne/. Akademia Psychoterapii INTEREGO / w toku, psychoterapia poznawczo-behawioralna/ więcej

Monika Świerczewska - terapeuta środowiskowy. Wizyta 150zł
Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach /2005, pedagogika/. Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi /2007, pedagogika/. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie /2021, psychologia. więcej
Barbara Wieczorek - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł
Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.  Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. więcej
Justyna Smarz - psycholog. Wizyta 150zł

…………….

Adres
20-086 Lublin, ul. Szewska 6a
Dojazd Komunikacja miejską:
Przystanek na ul. Wodopojnej
Linie nr: 17, 6, 1, 39, 23, 22
Telefon
81 506 58 58
Rejestracja przychodni czynna
poniedziałek-piątek 8:30-20:00
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
8:30 – 20:00
© Copyright 2022 VIAMED