VIAMED LUBLIN

Porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży

(wizyty komercyjne)
Poradnie i zespół > Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży powołane zostały reformą systemu opieki zdrowia psychicznego w 2020 roku. Pomoc poradni obejmuje Pacjenta i jego rodzinę. Poradnia współpracuje w razie potrzeby ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej lub innymi instytucjami. Zapraszamy do naszych przychodni w Lublinie, Lubartowie, Łęcznej lub w Opolu Lubelskim. Rejestrując się wybieramy lokalizację według miejsca zamieszkania. Pacjent przed 18-tym rokiem życia Pacjent rejestrowany jest w poradni przez opiekuna prawnego, po 16-tym roku życia potrzebna jest także Jego zgodą. 

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży do 21-go roku życia, bez skierowania i bez rejonizacji.

 

 

Joanna Mirowska-Wieczorek - psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Wizyta 150zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. 

 

 

Barbara Wieczorek - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.  Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. 

 Kwiatkowska Justyna - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ/150złWydział Nauk Społecznych KUL /2004, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum UJ /2010/. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT Warszawa /2018/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje metodą psychodynamiczną


Marlena Jaworska - pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Wizyta 150zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS /2007, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. A. Cechnickiego /w toku/. Specjalizacja w psychoterapii dzieci i młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym 

 


Katarzyna Bielińska-Bartoszcze- pedagog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/.