VIAMED LUBLIN

Psychoterapia indywidualna

( i wizyty komercyjne)
Poradnie i zespół > Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego Pacjenta poprzez słowny kontakt i nawiązanie relacji, bez korzystania z leków. Psychoterapia i leczenie psychiatryczne są często stosowane równolegle, ponieważ uzupełniają się wzajemnie. Są różne metody psychoterapii: psychodynamiczna (analizuje przeszłość Pacjenta), humanistyczna i gestalt (ma na celu rozwój Pacjenta), poznawczo-behawioralna (pomaga w osiąganiu celów), integratywna (łączy różne metody zależnie od potrzeb Pacjenta), logoterapia (nastawiona na sens życia) 

Psychoterapia dla osób dorosłych, bez skierowania, bez rejonizacji.
Wizyty dostępne telefonicznie, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.

Skype, whats-up, …, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.

 

 

 

Katarzyna Bielińska-Bartoszcze - psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży. Wizyta NFZ lub 130zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje w nurcie psychodynamicznym…

Agnieszka Daras-Choina - psycholog, psychoterapeuta.
Wizyta 130zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /20011, psychologia/. Szkoła Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie /w toku/.

Elżbieta Gleba - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Wizyta NFZ lub 130zł.

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Terapeuta Rodzin PTP /2007/. Szkoła Muzykoterapii dr Elżbiety Galińskiej w Warszawie /2011/.  Pracuje nurcie integratywnym… 

Marlena Jaworska - psycholog, psychoterapeuta w tym dzieci i młodzieży. Wizyta NFZ lub 130zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2007, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego oraz Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży /w toku/. 

Wioleta Firlej-Wojtalewicz - psycholog kliniczny
. Wizyta NFZ lub 130zł; Testy od 350zł.

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2008, psychologia/. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, diagnoza i terapia neuropsychologiczna/. Psycholog kliniczny /w toku/. 

Dyś Paweł -Psychoterapeuta psychodynamiczny Wizyta NFZ lub 150zł/ PARY 200 zŁ

Psychoterapeuta psychodynamiczny, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Dyplomowany psychoterapeuta – ukończył atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Od początku swojej pracy związany z ośrodkiem PCTS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Pracuje pod stałą superwizją i mentoringiem suprwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanych i certyfikowanych psychoterapeutów.
Przyjmuje osoby dorosłe. Prowadzi indywidualną terapię krótko i długoterminową oraz  psychoterapię par. 

Ewa Jaworska-Bylica - psychoterapeuta. Wizyta 130zł

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział nauk Społecznych, Psychologia Kliniczna /1988/. Szkoła psychoterapii Gestalt /1994/. Pracuje metodą psychodynamiczną. 

Mariola Kochanowicz-Giftakis - psychoterapeuta. Wizyta 130 zł

 Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/1997, psychologia/ centrum szkolenia i psychoterapii GESTALT/ 2018/ szkolenie w terapii osób z zaburzeniami odżywiania  w Instytucie Behawiorystyki Kliniki Psychiatrycznej w Atenach/ szkolenie w zakresie terapii traumy metodą EMDR (Terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchów gałek ocznych)  i metodą CRM w Institute for Trauma Treatment
w Atenach/2012/.

Justyna Kwiatkowska -psycholog, psychoterapeuta.
Wizyta 130zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /2004, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum UJ /2010/. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT Warszawa /2018/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/. Pracuje metodą psychodynamiczną

Jolanta Latowska- Wach - psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny psychoterapeuta. Wizyta 150 zł PARY 200 zł

-Absolwentka KUL- studia magisterskie w zakresie psychologii ukończone w 1983r,
– Psycholog kliniczny od 1993r,
40-letni staż zawodowy; początkowo na oddziałach psychiatrycznym i odwykowym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Abramowicach, potem w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.
Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami i parami. Udzielanie indywidualnej pomocy dzieciom i młodzieży w kontekście rodzinnym.
Współpraca z różnymi grupami zawodowymi (kuratorzy zawodowi, pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy szkolni) w celu wypracowania konstruktywnych zmian dla rodziny.Halina Maciejewska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1983, psychologia/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /1999/. Terapeuta Rodzin PTP /2001/. Pracuje metodą..Joanna Mirowska-Wieczorek - psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Wizyta NFZ lub 150zł.

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich… 


Natalia Multańska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 130zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2012, sekcja psychologii/. Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2016, terapia pedagogiczna/. Szkoła Psychoterapii /…/ /2020/. Pracuje metodą… 


Magdalena Mitek - pedagog psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 130zł

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie /2005, pedagogika/. Szkoła Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich /2019/. Pracuje w nurcie integratywnym .Agnieszka Rolińska - psycholog, psychoterapeuta.
Wizyta NFZ lub 130zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2009, psychologia/.  Wydział Nauk Społecznych KUL /2011, psychologia kliniczna/. Doktor Nauk Humanistycznych /…/. Szkoła psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza CM UJ w Krakowie /2015/. Pracuje metodą psychodynamiczną z terapią poznawczo-behawioralną i terapią skoncentrowaną  na rozważaniach.Monika Nosowska - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /2003, sekcja Psychologii/. Doktor nauk Humanistycznych /2007/.  Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie /2010/. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej /2016/. Pracuje metodą integratywną…


Karolina Wróbel-Kudyba - psycholog. Wizyta 130zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /2021, psychologia/. Centrum Terapii Poznawczej i Schematu „INTEREGO” /w toku, psychoterapia  poznawczo-behawioralna/. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie /w toku, przygotowanie pedagogiczne/. 


Nella Tarkowska–Curyło - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Wizyta NFZ lub indywidualna 150zł lub rodzinna / par 200zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie /1999, pedagogika/, Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie /2014, psychologia/. Szkoła Psychoterapii CM UJ w Krakowie /2018/. Specjalista Psychoterapii Uzależnień /2017/. Pracuje w nurcie integratywnym.Piotr Szczukiewicz - psycholog, psychoteraputa.
Wizyta 150zł. wizyta rodzinna / par 180zł

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej /psychologia/. Doktor nauk humanistycznych. Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Szkoła Logoterapii V.E. Frankla /KUL/. Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin /Laboratorium Psychoedukacji/.Pracuje metodą logo terapii V. Frankla… Piasecki Tomasz - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 150zł.

Beata Szulecka - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 130zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /1986, psychologia/. Szkoła Psychoterapii prof. J. Aleksandrowicza Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielllońskiego w Krakowie /2007/. Specjalista I stopnia Psychologii Klinicznej /2004/. Pracuje metodą integracyjną..


Elżbieta Wądołowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Wizyta NFZ lub indywidualna 140zł lub rodzinna / par 180zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1983, psychologia/. Podyplomowa Szkoła Psychoterapii /2012/. Podyplomowe szkolenie Systemowa Terapia Rodzin /2007/. Pracuje metodą psychodynamiczną.

Barbara Wieczorek - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta NFZ lub 130zł.

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.  Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną.

Marcin Wilman -psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji NFZ lub 150 zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/2018,psychologia/całościowe szkolenie podyplomowe z zakresu Psychoterapii „Podejście systemowo-psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana”/w toku/.

Ewelina Lenart - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; Wizyta NFZ lub 130zł

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego/2019,
psychologia/Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/2020/Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne/w toku/.Katarzyna Bazan - psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 170zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
/2003,psychologia/specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej /2017/Laboratorium
Psychoedukacji, Instytut treningu i psychoterapii/2014, psychoterapia/