VIAMED LUBLIN

Terapia uzależnień

(wizyty komercyjne)
Poradnie i zespół > Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Terapia  psychologiczna dla osób nadużywających  alkohol i podejmujących decyzję o jego odstawieniu. Alkohol,  a także inne substancje psychoaktywne , bywają na początku sposobem  na „znieczulenie” smutku lub lęku.  Oczywiście szybko okazuje się, ze alkohol nie jest rozwiązaniem problemu tylko dodatkowym problemem.  Terapia pomaga utrzymać abstynencję,  a także pomaga radzić sobie z problemami, które pozostają po odzyskaniu trzeźwości. 

Wizyty dostępne telefonicznie, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.

Skype, Whats-up dla Pacjentów w Polsce i za granicą.Nella Tarkowska – Curyło - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Wizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1999, pedagogika/, Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie /2014, psychologia/. Szkoła Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie /2018/. Specjalista Psychoterapii Uzależnień /2017/. 

Siedlecka Anna- psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Wizyta 150zł l


Wykształcenie – absolwentka studiów magisterskich UMCS na kierunkach Pedagogika (2005) i Psychologia (2009) oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Psychologia komunikacji społecznej (2006), Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (2012), Psychologia transportu (2013),  Doradztwo zawodowe (2017). Specjalista psychoterapii uzależnień (2022). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii behawioralno-poznawczej prowadzonego przez Instytut Poznawczy rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam pracując od kilkunastu lat w lubelskich szpitalach (SP ZOZ MSWiA, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), centrach medycznych i ośrodkach terapii uzależnień. Prowadzę również własną praktykę psychologiczną.

 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych cierpiących z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) i czynności (hazard, komputer/internet, zakupy, praca i in.) oraz osób pozostających z nimi w destrukcyjnych relacjach (tzw. współuzależnienie).

Aby lepiej wychodzić na przeciw potrzebom moich klientów, stale się rozwijam i doskonalę swój warsztat. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień. Regularnie superwizuję swoje zawodowe działania. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.