VIAMED LUBLIN

Terapia uzależnień

(wizyty komercyjne)
Poradnie i zespół > Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Terapia  psychologiczna dla osób nadużywających  alkohol i podejmujących decyzję o jego odstawieniu. Alkohol,  a także inne substancje psychoaktywne , bywają na początku sposobem  na „znieczulenie” smutku lub lęku.  Oczywiście szybko okazuje się, ze alkohol nie jest rozwiązaniem problemu tylko dodatkowym problemem.  Terapia pomaga utrzymać abstynencję,  a także pomaga radzić sobie z problemami, które pozostają po odzyskaniu trzeźwości. 

Wizyty dostępne telefonicznie, dla Pacjentów w Polsce i za granicą.

Skype, Whats-up dla Pacjentów w Polsce i za granicą.Nella Tarkowska – Curyło - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Wizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Poza prywatną praktyką pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS kierunek pedagogika
 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSEI kierunek psychologia
 • 4 letnia Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2 letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie -Certyfikowany specjalista terapii uzależnień nr 1757
 • 2 letnie Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej w Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne-Doradztwo Zawodowe- tytuł zawodowy nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005
 • 2 letnie Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Uniwersytetu Warszawskiego,  (1999 – 2001),
 • Roczny kurs Psychosomatyka w ujęciu analitycznym IPHS
 • Terapia dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym” Ośrodek Psychoedukacji Psychoanalitycznej w Warszawie
 • Psychoterapia rodzin”  Polski Instytut Ericksonowski
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych – Edukator, (Nr 12/2007),
 • Szkolenia: Zaburzenia odżywiania, Praca z żałobą, Zaburzenia osobowości, Praca ze snem,
 • oraz Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, -samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania, Techniki relaksacji, Praca z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej, Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną, Psychoterapia uzależnień Psychoprofilaktyka, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Program Ograniczania Picia, Warsztaty arteterapii, Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej, Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych, Stosowanie metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Cykl szkoleń w ramach Projektu „Bliżej Rodziny” , Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”, „Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego” i inne, Trening Zastępowania Agresji, Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” – metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń, Wygaszanie zachowań agresywnych,

Formy pomocy:

 • Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (krótko – i długoterminowa)
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Psychoterapia uzależnień
 • Konsultacje i pomoc pedagogiczna

Prowadzę psychoterapię osób, które:

 • doświadczają problemów w relacjach
 • cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, nie akceptują siebie, brak im pewności siebie
 • są zainteresowane rozwojem osobistym
 • są niezadowolone z jakości swojego życia, funkcjonowania
 • nie radzą sobie ze stresem
 • przeżywają kryzys psychologiczny (rozpad związku, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp)
 • cierpią z powodu zaburzeń: depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, odżywiania
 • mają trudności emocjonalne (obniżony nastrój, lęk, wahania nastroju, tłumią emocje)
 • doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej lub innego rodzaju nadużyć

Pracuję w podejściu integracyjnym, którego podstawą jest psychoterapia psychodynamiczna. W pracy korzystam również z innych podejść (m.in. poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, eriksonowskiego) aby dobrać strategie do danej osoby i zgłaszanego problemu. Moja praca podlega superwizji.

Dyś Paweł - psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Wizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Psychoterapeuta psychodynamiczny, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Dyplomowany psychoterapeuta – ukończył atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. Od początku swojej pracy związany z ośrodkiem PCTS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Pracuje pod stałą superwizją i mentoringiem suprwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dyplomowanych i certyfikowanych psychoterapeutów.
Przyjmuje osoby dorosłe. Prowadzi indywidualną terapię krótko i długoterminową oraz  psychoterapię par.